2831300338 Ατσιπόπουλο, Ρέθυμνο i.m.s.mokoutzias@gmail.com
hero image

INTERNATIONAL MARINE SERVICE
SERVICE - ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΚΑΦΩΝ


| ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ

 

Συντηρήσεις – Επισκευές
ηλεκτροπαραγωγών ζευγών (Η/Ζ) και μηχανών θαλάσσης (εσωτερικής καύσεως)


Συντηρήσεις - Επισκευές
μειωτήρων (ρεβερσών) κάθε τύπου

 

Συντηρήσεις – Επισκευές
αντλητικών πυροσβεστικών συγκροτημάτων